Ref: PS-AC

Datenblatt herunterladen

?
DMS Brücke

Verwandte Produkte

TW12.8HRMS175 - Drehmoment Messrad – 8kNm

TW12.8HRMS175

Drehmoment Messrad – 8kNm
couple de roue

TW-2T-50K

Drehmoment Messrad – 17 kNm
collecteur tournant bout d'arbre

AMP-SGx-U2

Modularer 1- bis 3-Kanal DMS Messverstärker
Conditionneur de mesure

AMP-SG-M1

Miniatur Vollbrücke DMS-Verstärkermodul
Telefon +49 176 101 78 292